Спешен ремонт на къщите общинска собственост в стария Пловдив. В бюджета на града за тази цел са предвидени половин милион лева. За сравнение - миналата година за належащи нужди са били отделени едва 5000 лева. Специална комисия оглежда и описва състоянието на обектите в архитектурния резерват и изготвя план за тяхното възстановяване.

Близо 20 къщи в старата част на града, някои от които паметници на културата, са пред срутване и представляват реална опасност. Руините, които застрашават живота и здравето на туристите, са описани от специална комисия от общинския институт „Старинен Пловдив”.

„Имаме художници реставратори, конструктори, архитекти, оглеждаме различните аспекти, главното е дали сградата е в състояние, така че да бъде стабилна или е застрашена от разрушаване, дали има опасност да се загубят нейните ценности, ако става дума за художествена украса”, обяснява Галя Кръстева, архитект от „Старинен Пловдив”.

В резервата има около 500 къщи. Комисията, която извършва всяка година мониторинг на сградите, прави предписание за спешни ремонти не само на частните собственици, но и на сградите, които са държавна собственост.

За общинските сгради вече са отделени половин милион лева. Трудната част е да се издирят и накарат частните собственици да ремонтират сградите си.

„Принципно сме длъжни да уведомим собствениците, те да предприемат действия по предписанията, които са им направени от експертите, и ако не предприемат действията, то тогава общината може за своя сметка да извърши тези ремонти действия като учреди ипотека, с която през годините да търси възстановяване на всички средства”, коментира и Амелия Гешева, директор общински институт „Старинен Пловдив”.

Специалистите от института консултират частните собственици как точно да възстановят къщите си, които се намират в архитектурния резерват.