Столичният общински съвет не можа да избере нов кмет на район „Красно село“. Досегашният - Росина Станиславова беше отстранена заради конфликт на интереси.

На 5-часова извънредна сесия съветниците обсъдиха няколко предложения -  постът временно да се заеме от общински съветници или от някой от тримата заместник-кметове на района.

Оказа се, че Станиславова сама е определила свой заместник, който днес е  уволнил друг заместник-кмет.

Ново обсъждане ще има в началото на април.

„До 6 април с оглед осигуряване на възможност за безпроблемно провеждане на изборите възлагаме на Фандъкова със своя заповед да определи един от заместник-кметовете за изпълняващ длъжността. За да можем да гарантиране протичане на изборния процес“, каза Георги Георгиев, председател на СОС.