Съветът за електронни медии избра Бетина Жотева за председател на  СЕМ. Решението е взето с 3 гласа „За” – Г. Георгиева, С. Владимирова, Б.Жотева. „Въздържали се“ гласуваха Ив. Димитрова и Р.Еленова. 

Досега постът се заемаше от София Владимирова. По закон председателят на СЕМ се избира за една година.

Владимирова заемаше поста три пъти досега. Новият председател встъпва в длъжност на още утре (9 май 2020 г.)

Коя е Бетина Жотева?

Преди да се присъедини към СЕМ, Жотева е говорител на МВнР в периода ноември 2014 г. - май 2016 г. Над 6 години има стаж в правителствените връзки с обществеността, като е била част от кабинетите на различни министерства.

От юли 2007 г. до октомври 2010 г. е първи секретар по въпросите на връзките с медиите и комуникационните стратегии в Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз, Брюксел.

От 2005 г. до 2007 г е консултант и анализатор, а между 2000 г. и 2005 г. – кореспондент на в-к „Труд”. Преди това осем години е водеща на новини и редактор на международните новини на Българската национална телевизия. 

Дипломира се като бакалавър в държавния университет в Будапеща, а в СУ „Св. Климент Охридски” придобива научна степен магистър по философия и философски науки.