Българската кирилица в интернет страниците на институциите, ще замени масово разпространените шрифтове, които използват руския вариант на кирилица, съобщават от Министерство на електронното управление. 

"С оглед на съхраняване и развиване на националната идентичност и наличните шрифтове, които поддържат българския вариант на кирилица, българските институции ще могат да използват именно този вариант“, допълват от министерството.

Работата по проекта за промяна на правилата е започнала преди събитията в Украйна и "скъсването" с руската кирилица не е продиктувано от тях, казват от институцията. 

„Предложението е изцяло с цел запазване на българската идентичност в един глобален свят, което е правилната формула - да, част сме от европейското семейство и развитите западни демокрации, но имаме свои черти, свои специфики, и своя писменост“, коментира министър Божидар Божанов.

Целта е да се създаде единна рамка за институционална идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание, посочват още в проекта.