Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) стартира проверки в детските кухни майки и училищни столови бюфети, както и всички обекти, регистрирани по Закона за храните на територията на училищата.

Проверките са във връзка с началото на новата учебна година и се провеждат на територията на цялата страна.

Целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните, които децата и учениците консумират.

Инспекторите проверяват произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение и дали се спазват изискванията за предоставяне на информация за храните на потребителите и правилното им етикетиране.

По време на инспекциите ще се следи и за спазването на противоепидемичните мерки от персонала, зает с приготвянето и предлагането на храни в обектите за хранене на територията на училищата.

При необходимост и по преценка на проверяващите инспектори ще бъдат вземани проби за лабораторно изпитване, които да се изследват в лаборатории.

Проверките на БАБХ ще продължат до 30 септември, включително.