Три пратки с птиче месо от Полша за България, замърсено със салмонела, е установила Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Цялото количество е 50 тона и е поставено под забрана. Не е допуснато да достигне до търговската мрежа у нас. 

Резултатите от пробите са получени на 20 януари. Месото е проверено във връзка със засиления контрол на БАБХ върху пратките с птиче месо от Полша, предназначени за България.

Установената салмонела е от щам, който не е патогенен за човешкия организъм.

Българските власти са изпратили сигнал за заразеното месо до полските контролни органи.

В края на миналата година в страната ни влязоха над 500 тона пилешко месо със салмонела от Полша. И тогава то не стигна до търговската мрежа.