“Влизането на България в еврозоната отдавна е закъсняло“, заяви в интервю пред германското издание „Ди Велт“ вицепремиерът и финансов министър Асен Василев.

Той обаче е оптимист, че страната ни ще влезе в еврозоната през 2025 г. въпреки препятствията - от корупцията до инфлацията. Василев прогнозира „вълнуващо бъдеще“ за Европа, ако континентът изостави идеологията си по въпросите на енергетиката и миграцията.

„Българската икономика ще спести много пари. Основният мотив за въвеждане на еврото в България е, че нашата вътрешна икономика спестява много пари чрез него. Днес повече от 60% от търговията ни е с други европейски държави. От друга страна, двете различни валути досега са донесли високи трансакционни разходи, които представляват около 1% от БВП на България годишно, малко под един милиард евро“, коментира Василев.

„Задлъжнялостта на страната от 22% от БВП е втората най-ниска в целия ЕС и далеч под максимално допустимото ниво от 60%. България няма проблем и с определената в Маастрихтските критерии цел от 3% дефицит. Не виждам причина за отлагане. Новите евромонети вече се секат и информационните системи на банките са готови. Според социологическите проучвания по-голямата част от българите подкрепят присъединяването. Подкрепата в бизнес общността е още по-голяма. Но това не зависи от нас. Това е решение на Европейската комисия и на Европейската централна банка“, подчертава Асен Василев.

„От 1997 г. насам стойността на лева е обвързана с германската марка, а по-късно и с еврото. Но все още нямаме място на масата при вземането на решения. С присъединяването на България към еврозоната си възвръщаме известна степен на контрол над нашата валута“, посочва министърът на финансите пред „Ди Велт“.

На въпрос за икономическата стабилност на страната Асен Василев подчертава, че от самото начало увеличението на заплатите е в основата на усилията в областта на икономическата политика.

„Ние осигуряваме по-високи заплати, а работодателите получават държавна помощ за инвестиции, които увеличават производителността на икономиката. Това се изплаща по много начини. От една страна, се увеличават данъчните приходи. От друга страна, въпреки рязкото покачване на заплатите, безработицата намалява“, посочва още министърът на финансите.