“Кметът на Пловдив Здравко Димитров носи лично отговорността за унищожаването на двата склада в „Тютюневия град“, извършено бързо и безжалостно вчера, късно снощи и днес. За този варварски акт са сезирани главният прокурор, министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие, ДНСК”. Това написа в позиция директорът на Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) арх. Петър Петров. 

Позицията му бе по повод събаряне на складове в Тютюневия град, което се смята, че е незаконно. Преди шест години сгради в Тютюнения град горяха при пожар. Вчера бе съборена и втората от изгорелите сгради - на ул. "Г. М. Димитров" и "Екзарх Йосиф", която е част от групов паметник на културата.  

“Димитров лъже не за пръв път. Както и не за пръв път клевети и набеждава директора на НИНКН арх. Петър Петров и арх. Петкана Бакалова. Ще отговаря за това пред съда”, добави арх. Петров.

Той цитира и Закона за културното наследство.   

“Чл. 17 от Закона за културното наследство вменява на кметовете на общини конкретни задължения да опазват недвижимото културно наследство на своя територия. Състоянието на складовете на ул. „Христо Ботев“ 51 и „Г. М. Димитров“ 29 е резултат от прякото неизпълнение на задълженията на кмета Димитров”, каза директорът на НИНКН.

Той подчерта, че законът задължава кмета да търси отговорност от собствениците за увреждането на ценни обекти от градската среда, както и да подпомага добросъвестните собственици и инвеститори да ги опазват. 

Състоянието на „Тютюневия град“ показва как е изпълнил задълженията си. Димитров е подписал „Планове за безопасност и здраве“ – разрешението за разрушаване на двата склада два дни, след като той и собствениците са били уведомени, че сградите ще получат статут на недвижими културни ценности, каза арх. Петров. 

“Заседанието на СЕСОНКЦ (експертния съвет към Министерство на културата) бе на 1 и 2 септември. Складът на „Христо Ботев“ 51 бе обявен за единична недвижима културна ценност. Складът на „Г. М. Димитров“ 29 е деклариран като част от групова недвижима културна ценност. Складът на „Одрин“ 8 също получи статут на единична недвижима културна ценност”, добави той.

Арх. Петков подчерта, че община Пловдив е уведомена на 5 ноември 2021 г., че НИНКН е започнал процедура за изготвяне на заключителна оценка и режими за опазване на сгради и ансамбли в „Тютюневия град“, сред които и на двата сринати със земята складове. “Това означава, че ако кметът на Пловдив изпълнява задълженията си, трябва да постави тези сгради под предварителна защита”, обясни той.

”На 23 ноември 2021 г. Министерството на културата е отказало да съгласува виза за проектиране на инвестиционния проект за бъдеща нова сграда в имота на „Христо Ботев“ 51, защото не е спазен Законът за устройство на територията. Действащият ПУП-ПРЗ е одобрен от Община Пловдив в нарушение на закона, защото не е съгласуван по Закона за културното наследство. Становището е връчено и лично на заявителя. В пловдивския административен съд е внесена жалба от страна на НИНКН срещу това закононарушение”, допълни той.

“Визата е за сгради с обществени и жилищни функции на един, два, три, четири, пет и седем етажа с височини в относителни коти от 3,50 до 22 м и абсолютни коти от 162, 60 м до 181, 10 м, както и подземно застрояване”, заяви арх. Петров.

Той обясни, че според твърденията на представителя на „Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ Стоян Стоянов пред пловдивски медии фирмата купува имота след началото на процедурата – на 29 декември 2021 г. 

Следователно знае за започналата процедура. И общината, и инвеститорът не оказват съдействие за документирането и научната оценка на сградата в продължение на месеци. По този начин те бавят процедурата, каза той. 

Според него оценката на зданието изисква подробни огледи на експертите отвън и отвътре, а за огледите във вътрешността е необходимо разрешение на собственика. 

“Екипът посещава склада три пъти, но собственикът не го допуска да извърши оглед на етажите. Направен е оглед само на първия етаж, докато в него се помещава  магазин. Представителите на НИНКН са принудени да напуснат обекта, когато е станала ясна целта на тяхното посещение. Експертите все пак успяват да завършат оценката на сградата, въпреки опитите да бъде осуетена”, обясни той.

Арх. Петров подчерта, че на 16 август НИНКН е уведомила Община Пловдив и собствениците на тютюневия склад на ул. „Христо Ботев“ 51, че внася в СЕСОНКЦ документите за заключителна оценка на сградата като единична недвижима културна ценност.

По думите му само два дни по-късно кметът Димитров подписва разрешението за разрушаването ѝ.