КПКОНПИ проверява столичната община „Красно село“ за нарушения при възлагането и изпълнението на обществени поръчки от страна на общинската администрация.

За кмета на „Красно село“ Росина Станиславова вече е установен конфликт на интереси за това, че се е самоназначила за ръководител на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ и че като ръководител на проект, финансиран с евросредства, е сключила трудов договор с дъщеря си.

Росина Станиславова е обжалвала решенията на КПКОНПИ и те са в съдебна фаза.

Проверката обхваща няколко направления. Едното е за обществена поръчка по ремонт на транспортна инфраструктурна мрежа на територията на район „Красно село“. Получени са данни, че при сключения договор за изпълнение с частно дружество е уговорено 10% от непредвидените разходи за изпълнителя да бъдат „връщани“ към длъжностно лице от общинската администрация чрез подставени лица или чрез търговско дружество. Стойността на цялата обществена поръчка е 1 188 000 лв. с ДДС.

Проверяват се и данни, че конкретни лица са назначавани за социални асистенти, без да извършват реална дейност. Със заповед на кмета на „Красно село“ са зачислени лични автомобили, които са отчитали изразходвано гориво, без реално да бъдат използвани по предназначение - да разнасят храна по програма „Патронажна грижа в район „Красно село“.

Проверява се и общинската програма „Топъл обяд“, свързани с изпълнителя по програмата, който е и наемател на общината. 

КПКОНПИ има данни и за умишлено забавяне на издаване на разрешения за строеж или други разрешителни, като впоследствие се търсят лични срещи със засегнатите лица.

Проверка се прави и за облагодетелстване на застрахователна компания и сключен договор с общината без обществена поръчка, като умишлено е завишена оценката на застрахованото имущество с цел формиране на по-висока застрахователна премия.