Римски легиони в центъра на София. Античен фестивал ще възпроизведе важни събития от ранната история на града, както и всекидневния живот, бита и обичаите на жителите му.

"Сердика е моят Рим” ще се проведе в рамките на два дни. Целта е да се популяризират античното наследство на столицата и да привлекат вниманието към реставрираните антични обекти "Западна порта на Сердика" и Античен културнокомуникационен комплекс "Сердика".

Програмата ще запознае жителите и гостите на града с ранната история на Сердика във времето около управлението на император Константин Велики. Ще бъдат представени както значими за периода събития свързани със Сердика, така и ежедневният бит, нрави и обичаи на римляните и варварските племена, населявали нашите земи.

Сцена на фестивала ще станат реставрираните антични обекти в сърцето на града. Археологическият парк "Западна Порта на Сердика" ще се превърне във военен лагер, а по улиците на Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" отново ще се разхождат римски граждани, занаятчии, търговци и магистрати.

Фестивалът ще събере над 140 реконструктори от България, Румъния, Унгария, Австрия и Естония.