България се готви да въведе еврото от 2024 г.  Това обяви финансовият министър Кирил Ананиев в интервю по време на годишния форум на „Юромъни“ (Euromoney) за Централна и Източна Европа.

Ананиев съобщи, че е в процес на подготовка Национален план за въвеждане на еврото, в който детайлно ще бъдат описани дейностите, които трябва да се предприемат от българските власти и бизнеса за успешното въвеждане на единната европейска валута.

Според него пандемията представлява голямо сътресение за световната икономика, в това число и за българската, но няма да бъде  фактор за удължаване на престоя ни в чакалнята за еврото.