Отпадъци от акумулаторни батерии, внос от Словакия и Румъния, са открити в землищено на Червен бряг при огледа под ръководството на Специализираната прокуратура.  

Снимка: Специализирана прокуратура

При извършения оглед в силажни ями на бивше ТКЗС бяха открити над 30 тона отпадъци, част от които генерирани от търговско дружество, собственост на обвиняемите лица А.Б. и П.Б.

Първоначалните данни сочат, че отпадъците включват части от акумулаторни батерии, които по външни белези могат да се определят като опасни. В района бяха измерени ниски нива на радиация, които според експерти не са опасни за здравето и околната среда.

Има основания да се предполага, че отпадъците са били загробени там преди около 4-5 години. Според първоначалните данни те не подлежат на последваща преработка.

Снимка: Специализирана прокуратура

Такива отпадъци, загробени в изкопни ями с дълбочина 3 метра, са открити и в землището на село Рупци, община Чрвен бряг, област Плевен. Предстои установяването на тяхното количество, произход и съдържание.

Действията по разследването в землището на Червен бряг продължават. Ще продължат и действията на прокуратурата на територията на всички общини в страната, където има вероятност да са незаконно загробени опасни отпадъци.