Експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, чиито срок изтича по време на извънредната епидемична обстановка, ще продължат действието си три месеца след нейното изтичане.

В момента извънредна епидемична обстановка в страната е обявена до 30 ноември, включително. Това означава, че срокът на всички експертни решения на ТЕЛК автоматично се удължава до края на февруари, съобщиха от здравното министерство.

По този начин гражданите ще разполагат с достатъчно време за явяване пред ТЕЛК.

Министерството на здравеопазването е изпратило изрично указание в условията на извънредната епидемична обстановка у нас всички ТЕЛК да се произнасят само по медицинската документация на лицата, без да изискват явяването за преглед, когато това е приложимо.

На председателите на ТЕЛК е препоръчано своевременно да уведомяват лицата, че ТЕЛК ще се произнася само по документи, т.е. че не е необходимо да се явяват за преглед пред комисиите.

В случаите, в които гражданите трябва да изпратят допълнителни изследвания и консултации и това е неизбежно, ТЕЛК следва да уведомят съответните лица писмено с известия за доставка на писмото.

По този начин пациентите и лекарите ще бъдат улеснени, а успоредно с това ще се избегне струпването на много хора на едно място в условията на разпространението на коронавирусната инфекция.