Внезапна проверка на Столичната регионална здравна инспекция в големи търговски обекти. Инспекторите написаха глоби за неспазване на противоепидемичните мерки.

Акцията протече както в магазини за подаръци, така и в такива за хранителни стоки. Глобите обаче бяха наложени не на нарушителите, а на управителите на магазините. Те подлежат на санкция, дори ако даден клиент е с маска, която обаче покрива само устата.

„Актът е издаден на отговорното лице в търговския обект, тъй като не е създал правилна организация и е допуснал вътре да влязат посетители с неправилно поставени лични средства“, обясни инспекторът от СРЗИ Моника Драгнева. 

Тя допълни, че в обектите трябва да има лица, които да следят дали клиентите влизат с маски и да селдят за правилно поставена такава. Стойността на актовете е от 300 до 1000 лв.