Акад. Юлиан Ревалски е новият председател на БАН. За него гласуваха 57 от членовете на Общото събрание на Академията, а другият кандидат – чл.-кор. Николай Милошев, беше подкрепен от 27 души.

Акад. Юлиан Ревалски е директор на Института по математика и информатика (ИМИ) на БАН от 2013 г., а през 2011-2012 г. е бил негов заместник-директор.

Първите ми стъпки като председател на БАН ще са свързани с търсене на начини как в следващите години Академията ще увеличи значително финансирането си, но не само публичното финансиране от държавата, а и проектното финансиране, за което ние се грижим, заяви пред журналисти акад. Ревалски.

Трябва да се подобри и поддръжката на инфраструктурата в БАН, която е уникална, но трябва и да се развива, каза още новият председател на Академията.

Новоизбраният председател на Академията каза, че му предстои да сформира свой екип, който да включва главен научен секретар, най-много трима заместници и научни секретари по направленията.

Трябва да се избере и Управителен съвет, за да може да заработи новото ръководство на БАН.

Акад. Ревалски заяви, че ще търси и връзка с бизнеса, тъй като световните тенденции са част от финансирането на науката да идва от бизнеса.

В БАН има добри примери за приложни изследвания, като сред тях са институтите по металознание, по информационни и комуникационни технологии, и по полимери, отбеляза новият председател на Академията.

Той заяви, че ще работи и за връщането на младите учени в България, като това можело да стане чрез програма към МОН.