Агенцията за ядрено регулиране излезе с изявление по повод намалената мощност в VI блок на АЕЦ „Козлодуй”. Оттам съобщават, че е назначена комисия за анализ на причините, довели до изключването на генератора.

Шести блок на централата непланирано намалява мощността си за няколко часа на 3 юли. В момента мощностите са възстановени нa 92 процента, съобщиха по-рано днес от АЕЦ „Козлодуй”. 

От АЯР пишат в изявлението си, публикувано на сайта на агенцията, че няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация.

Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка, поясняват оттам. 

От изявлението ставя ясно, че блокът е изключен от електроенергийната система (ЕЕС) на страната поради задействане на електрическа защита на генератора.

„Мощността на реакторната инсталация е намалена до 40 % от номиналната в съответствие с проектните алгоритми на защитите. Установено е, че причината за задействане на защитата е формиран недостоверен сигнал за наличие на късо съединение, което води до изключване на генератора. След отстраняване на причината за задействане на защитата в 17:51 ч. генераторът е включен в паралел с ЕЕС на страната и е започнато повишаване на мощността на блока.”, допълват още от АЯР.