Очаква се от следващата седмица Агенцията за социално подпомагане да започне прием на молби за добавките от 65 лева за хората, които не са получили енергийни помощи тази зима.

Тези, които не са подали документи за кандидатстване тази зима, тъй като надвишават прага с до 10 лева, ще трябва да подадат молба сега. Ще се взима предвид доходът за 6 последователни месеци за периода януари-септември 2012-та. Добавката ще получат в края на май.

Хората, които са кандидатствали тази зима, но им е била отказана помощ, няма нужда да подават молби. Тяхната добавка ще бъде изплатена до края на април.

До края на април, заедно с детските надбавки, ще се изплати еднократната добавката за деца с уреждания. А до края на май и добавката за осигурените майки, които гледат децата си от 1 до 2 им година.

От днес пък започна изплащането на увеличените пенсии.