Свободата на словото не предполага привилегии за определени медии, които да се ползват с преференциално третиране, от достъп до пресконференции, интервюта, до ползване на държавни имоти срещу символичен наем, реклами, фондове и т.н. Това се подчертава в позиция на Асоциацията на европейските журналисти – България по повод случая с вестник „Труд“.

Министерството на културата поиска от всекидневника на Петьо Блъсков да напусне офисите си, разположени в имот на ведомството още през лятото. Вчера представители на МК с полиция запечатаха сградата заради неплатени с месеци сметки. Според издателя и дошлите по-късно през деня на място депутати от ГЕРБ, цялата акция е политическа вендета срещу вестника заради редакционната му политика.

Журналистическата организация е направила свое проучване на казуса, според което фирмата наемател „Южен кръст 2001“ на два пъти се е опитала да спре изпълнението на заповедта на областния управител на София за освобождаване на помещенията, но исканията са били отхвърлени от Административен съд – София град.

„След първото определение следва ново искане за същото с мотива, че управителят на фирмата се е самокарантинирал заради симптоми на COVID-19 и това му пречи да търси нови офиси. И това искане е отхвърлено, тъй като на съда не са предоставени никакви потвърждаващи новото обстоятелство документи“, става ясно от позицията.

Това ли е репресия?

„През последните години виждаме, че близки до властта медии са получавали подобно привилегировано отношение, а когато то бъде прекратено, обикновено се прави опит това да се представи като репресия и да се представи като заплаха за свободата на словото“, коментират от АЕЖ-България.

Според организацията прекратяването на „по-благоприятни условия от държавата или от дадена община“ „не може да се разглежда като заплаха за свободата на словото, а напротив, това е условие за справедливо третиране на медийния сектор“.

И СЕМ следи. С внимание.

Съветът за електронни медии следи с внимание случая със запечатването на редакцията на българския ежедневник вестник „Труд“, пишат от СЕМ.

„Съветът намира, че при уреждането на договорните отношения между изпълнителна власт и медия следва да се спазва баланс, така че да не се поставят под заплаха свободата на словото и журналистическият труд“, пише в кратката позиция.