Държавният бюджет е ощетен с 556 872 283 лв. заради нарушения при прилагането на Закона за хазарта. Това е установила проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) в бившата Държавна комисия по хазарта (ДХК). Това е втората инспекция на контролния орган в комисията. 

В доклада се установява, че за проверения период 01.01.2014 – 31.12.2019 г. е налице заплащане на по-малък от дължимия размер на таксата от организаторите на хазартни игри в следствие на решенията на ДХК.

Инспекцията отбелязва, че Държавната комисия по хазарта не е приела общи правила и методология, в които да се регламентират начините на облагане на хазартните игри по разновидности. 

АДФИ уточняват, че направените констатации потвърждават наличието на нарушения при прилагането на Закона за хазарта, изразяващо се в това, че за поддържане на лиценз за организиране за на едни и същи хазартни игри се заплащат формирани по различен начин държавни такси. 

„Това потвърждава и направените заключения в предходния доклад на АДФИ от януари 2020 г. за липсата на контрол от страна на Държавната комисия по хазарта, която не е приела общи правила и методология, в които да се регламентират начините на облагане на хазартните игри по разновидности“, се допълва от контролния орган. 

Втората проверка на Държавната комисия по хазарта е свързана със законосъобразността на получените приходи от дължими държавни такси по чл. 30, ал. 3 от Закона за хазарта от страна на хазартните оператори – „Ню Геймс“ АД, „Национална лотария“ АД, „Еврофутбол“ ООД и „Евробет“ ООД. 

Докладът е предоставен на прокуратурата на Република България.