Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ подготвя нова костно-мозъчна трансплантация. Тя отново ще бъде автоложна.

При нея пациентът получава собствени стволови клетки, които се обработват по определен начин и след това се връщат обратно в тялото.

Става въпрос за момченце на 5 г. от Ихтиман с Невробластом (коремен тумор). То е прието в клиниката за подробни изследвания и започване на високодозова химиотерапия, която предшества самата трансплантация.

Ако всичко се развива нормално, преливането обратно на специфичните кръвни клетки ще се извърши към края на месеца.

Костно-мозъчните трансплантации се извършват на няколко етапа. В първия, който вече е преминал успешно, от болното дете се събират собствени клетки, които се „обучават“ по определен начин и след това се замразяват.

Целта им е след като бъдат върнати в кръвообращението, те да заместят „болните“ клетки. Преди това, с помощта на високодозовата химиотерапия, ракът се унищожава и се създават условия за функциониране на новите клетки.

Лекарите от ИСУЛ поясняват, че има събран материал за още две костно-мозъчни трансплантации, които също предстои да бъдат осъществени.