Успешно приключи 27-та Национална антарктическа експедиция. На  25 март ще се завърне екипът, който зазими и консервира Антарктическата ни станция „Св. Кл. Охриски” на о-в Ливингстън.

По време на експедицията, в която участваха 29 българи, са реализирани 6 нови научни проекта по Националната програма за полярни изследвания в областта на геологията, геоморфологията, биологията, климатологията и геодезията, селектирани от специализирана научно-експертна комисия по строги критерии на Европейския съюз.

Заедно с нашите учени на базата работиха и специалисти от Чили, Бразилия, Португалия, Испания, Колумбия, Турция и Монголия.

Паралелно с научните изследвания, са извършени  строителни и ремотни дейности по подобряване на инфраструктурата на базата – построено е ново генераторно помещение,  модернизиран и разширен е кухненският блок.