Зам.-министърът на правосъдието Мария Павлова посети 13 места за лишаване от свобода, като във фокуса на проверките бе подготовката и организацията на изборите „2 в 1“ в неделя.

Преглед на място бе направен и на противоепидемичните мерки срещу COVID-19, битовите условия на лишените от свобода и на служителите, както и на дейността на териториалните поделения на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“. Павлова провери затворите в София, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик, 5-те ареста в тези градове, както и затворническите общежития от открит тип в Сливен и Стара Загора.

Според данните 1127 лица, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната, имат право да гласуват. Това са обвиняемите и подсъдимите, които нямат влязла в сила присъда към датата на провеждането на изборите.

В затворите техният брой е 662, а в арестите – 465. Изборни секции ще бъдат разкрити във всички затвори - общо 13, в арестите секциите са 10.

Мария Павлова получи уверенията на началниците на пенитенциарните заведения, че по време на изборния процес в арестите и затворите ще бъдат спазени всички изисквания, въведени с противоепидемичните мерки на територията на страната.