В 20 области в страната е преустановен учебният процес, като не се учи в 2118 училища и девет детски градини, информират от Министерството на образованието и науката.

Частично са преустановени учебните занятия в 6 области. В област Кюстендил в 26 училища не се учи, в област Ловеч – в 7,  в област Разград – в 55, в област Смолян – в  35, в област  Хасково – в 68, и в област Шумен – в 24 училища. 

Не се провеждат занимания и в 9 детски градини в област Разград – в общините Самуил, Кубрат, Лозница и Завет.

Учебни занятия се провеждат само в областите Монтана и Габрово.