20 центъра за спешна медицинска помощ в страната получиха 28 оборудвани линийки, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Това са последните линейки по договора със "Ситроен“, по който за нуждите на Спешна помощ се купуват общо 78 санитарни автомобила, допълват от ведомството.

"От всички 400 санитарни автомобила, предвидени по проекта, вече са доставени 220. Целта ни е до края на месец ноември 2021 г. всички автомобили да са предадени на спешните екипи в страната“, посочи здравният министър проф. Костадин Ангелов при предаването на линейките в Божурище.

Министерството на здравеопазването има сключени три договора за доставка, гаранционно и сервизно обслужване на общо 358 санитарни автомобила.

До дни предстои да бъде обявена и последната процедура за закупуване на 42 високопроходими линейки, за което Министерският съвет отпусна допълнителни 2,5 млн. лв. 

Всички линейки разполагат с пълен комплект медицинско оборудване за оказване на спешна помощ, като гаранционният срок на автомобилите и апаратурата е 5 години.

Големият инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ се реализира на територията на цялата страна, като освен закупуването на 400 санитарни автомобила, са предвидени строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ.

Отделна дейност по проекта предвижда модернизирането на всички помещения в структурите на спешната помощ с ново оборудване и обзавеждане.