Установена е самоличността на осемте момичета, които бяха заснети зад трофопост в Русе, докато дишат райски газ. Видеоклип с тях беше разпространен в медиите през последните дни.

Момичетата са на възраст от 15 до 17 години и учат в различни учебни заведения в Русе. Те са закупили един флакон диазотен оксид (райски газ) за сумата от 50 лева от 17-годишно непълнолетно лице. Децата са се свързали помежду си чрез личните си профили в една от социалните мрежи, посочват от пресцентъра на Окръжната прокуратура.

В хода на проверката, като притежание на три лица (едното от които е непълнолетно – на 17 години), са установени и задържани 114 флакона съдържащи диазотен оксид (райски газ) - всеки с вместимост от 640 мл. и 360 патрона за разфасоване (пълнене) на такъв газ.

След приключване на работата по преписката същите ще бъдат предадени на РЗИ – Русе. От един флакон с райски газ могат да се заредят 80 балона, които след това да се продадат на дребно.

На едно от пълнолетните лица е съставен акт за установяване на административно нарушение, който е подписан без възражения. Санкционираното лице е заявило желание за приключване на административно-наказателното производство със споразумение.

По отношение на другото пълнолетно лице, информацията е предадена на представител на РЗИ – Русе и предстои да бъде извършена преценка от тяхна страна относно ангажирането на административно-наказателната му отговорност. На непълнолетното лице, което е препродало райския газ на осемте непълнолетни деца, не може да бъде търсена отговорност по Закона за здравето.

От Областната дирекция на МВР в Русе са уведомили Държавна агенция за закрила на детето, ТО на Главна дирекция Контрол по правата на детето - отдел „Мониторинг и контрол – СЕВЕРЕН“ и Община – Русе, Отдел „Социални дейности” – за установеното поведение на всяко от непълнолетните лица. Това са органите, които ще преценяват необходимостта и възможността от предприемане на съответни мерки. Отдел „Социални дейности” в Община – Русе е отговорен за организирането и изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ и има водеща роля в дейността на комисията за детето (съгласно обявеното в т. 13 от програмата им).

До момента не са установени данни за извършено престъпление от общ характер.

Продажбата на иззетите от трите лица флакони диазотен оксид (райски газ) и патроните за тях, не е извършвана и документирана по реда на Закона за счетоводството. Тя е осъществена от тях като физически лица. Цената на едро на флакон с райски газ, с вместимост от 640 мл. е от 28,00 до 32,00 лева и свободно се предлагат в интернет и социалните мрежи. Цената на един балон е от 6,00 до 7,00 лева и съответно печалбата от продажбата на дребно на един флакон райски газ може да е от 480 до 560 лева.

Тази информация не е съставлява „достатъчно данни“ по смисъла на НПК и не дава възможност да бъде образувано и проведено разследване за извършени престъпления за данъчни престъпления, но Окръжната прокуратура в Русе я намира за достатъчна органите по приходите да инициират и извършат съответните проверки, за които имат необходимата компетентност.