16 държавни органа са с изтекъл мандат. Мандатът на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е изтекъл преди близо четири години, а този на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) – преди две години.

От хора с изтекъл мандат се ръководят още Комисията за финансов надзор, Сметната палата, Конституционния съд и дори КПКОНПИ.

Има и рекордьори. Комисията за разкриване на гражданите с принадлежност към Държавна сигурност се управлява от състав, чийто мандат е изтекъл преди близо седем години, а мандатът на Комисията за защита на личните данни е свършил преди близо пет години.

В съдебната система с изтекъл мандат е Висшия съдебен съвет (ВСС) и инспектората към него, Антикорупционната комисия, както и Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.
Изборът на нови регулатори ще бъде сериозно изпитание за управляващото мнозинство в парламента, казват анализатори.

До ротацията „битката за тях ще бъде страшна“, признават партиите в парламентарното мнозинство.