Започва изплащането на преизчислените пенсии. От НОИ съобщават, че плащанията ще започнат още в понеделник сутринта.

Това ще става чрез пощенските станции от 8 юли до 22 юли, а преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени в понеделник (8 юли).

Увеличението на пенсиите от 1 юли засяга над два милиона пенсионери. Става дума за осъвременяване с 11%, като се повишава процентът на добавката от пенсията на починал съпруг/а, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, определя се нов, по-висок размер на социалната пенсия за старост, повишават се обвързаните с тях минимални размери на другите видове пенсии и добавки. 

Предвиденото осъвременяване ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 г.

Пенсионерите, чиито пенсии се изплащат във фиксирания максимален размер от 3400 лв., няма да имат увеличение, тъй като и преди осъвременяването пенсиите им са надхвърляли законово установения максимален размер.

Пенсиите на хората, отпуснати с начална дата през 2024 г. подлежат на осъвременяване от 1 юли 2025 г., допълват от НОИ.