Над 2 млн. пенсионери ще получат увеличени пенсии от юли, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Стандартните трудови пенсии ще бъдат актуализирани с 11%. Отделно има повишаване на процента на добавката от пенсията на починал съпруг/а, повишаване на минималната пенсия и на социалната пенсия за старост.

Предвиденото осъвременяване от 1 юли 2024 г. ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2023 г.

Няма да получат увеличение възрастните, чиито пенсии са отпуснати с начална дата през 2024 г. – те подлежат на осъвременяване от 1 юли догодина.

Запазва се максималният праг на пенсиите от 3400 лв. и за хората с този размер на месечаната сума няма да има ръст.

Актуализацията на пенсиите с 11% от 1 юли беше гласувано при приемането на Държавния бюджет.

В Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 г. са предвидени 1 110,7 млн. лв. (185,1 млн. лв. месечно) за осъвременяването и увеличаването на пенсиите и добавките от 1 юли с 11%, уточниха от НОИ.

От 1 юли 2024 г. новият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 523,04 лв. на 580,57 лв.

Минималният размер на другите видове пенсии, свързани с трудова дейност (инвалидни, наследствени), се определя като процент от посочения минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

Допълнително увеличение от 1 юли 2024 г. ще получат тези пенсионери, които под формата на добавка към личната си пенсия получават част от пенсията на починалия си съпруг/съпруга. Това са 675 000 души, които получават т.нар. „вдовишка добавка“.

Пенсията на починалия, на чиято база се определя добавката, се осъвременява с 11%, но също така се повишава от 26,5% на 30% частта от пенсията, която ще получава преживелият съпруг.

На увеличение от 1 юли 2024 г. подлежи и социалната пенсия за старост – от 276,64 лв. на 307,07 лв. Това увеличение се отразява на редица други пенсии и добавки, чиито размери се определят като процент от социалната пенсия за старост – военноинвалидните и гражданскоинвалидните пенсии, персоналните пенсии, добавката за чужда помощ и др.

През юли изплащането на пенсиите ще започне от 8-о и ще продължи до 22-ро число на месеца.