Заместник-председателят на Държавната агенция за младежта и
спорта Иван Леков е в Мадрид за участие в Третата международна
конференция на WADA. На нея ще се разгледат проектът на
международния антидопингов кодекс, както и въпросът за избор на
президент на агенцията WADA.

Снимка: Sportni.bg