Забелязана отровена риба в планинското езеро, което се намира в природен парк 'Сините камъни', местността Карандила над град Сливен. Замърсителя вероятно са търговските обекти, разположени непосредствено до езерото.