Изхвърлени боклуци пред 120 училище - Лозенец, в коритото на Перловската река.