Тук кампанията "Да изчистим България за един ден", не e стигнала.