Това са снимки от централната градска част на Айтос! Незаконни гаражи на общинска земя, сметище около тях и тоалетна за доста хора между тях! Моля обърнете внимание, децата ни растат и играят тук!