От няколко месеца контейнерите за смет са строшени и фирмата отговаряща за изхвърлянето им отказва да ги вдигне, но и не се предоставят и нови.