Моля Ви дайде гласност защото този град не се диша! Днес 17:20 часа въздуха беше отровен за дишане!