Уважаеми господин Хекимян,Многократно през годините сте отразявали проблемите на ямболското сметище, поради това Ви изпращаме приоритетно няколко снимки от актуалното състояние в и около фирма „Сорткомерс“, която от години, срещу милиони левове, извършва разделно събиране, събиране и извозване на отпадъците на град Ямбол, както и сепарирането им в сградата, която виждате на заден план на снимките, които сме приложили.На многобройните ни жалби към РИОСВ – Стара Загора, Община Тунджа и РЗИ- Ямбол по повод честите замърсявания, отговорите им към нас са, че са дали предписания за почистване.Моля чрез медията, в която работите, да направите обществено достояние това безобразие с надеждата, че най-накрая ще се вземат реални мерки по опазване здравето на хората и чистотата на природата.Дата: 3.04.2020 год. С уважение:Сдружение „ДЕН“- Ямбол