Село Варвара област Пазарджик. Встрани от главният път. В началото е изненадващо а после идва и потресът от това човешко дело. Част от боклукът е разпилян и по поляните. Не можах да споделя клип. 43 секунди бавно с автомобил за да преминем.Какъв е този боклук?Чий е този боклук?Кой е отговорен за безопасното му съхраняване?