Фирма Екопак не извозва по график отпадъците от площадките за разделно сметосъбиране в град Русе през 2019