От години тук се е образувало нерегламентирано сметище . Всеки вдига рамене и не взема решение. Боклуците се увеличават страшно много . Органите не вземат мерки.