При всеки дъжд от главния колектор изтичат фекални води заедно с дъждовните в Ботевград бул. Трети март 85