Да му се порадваме,докато слънцето не е целунало Снежко!