Един септемврийски залез над село Коларово. Слънцето бавно залязва над планина Беласица.