Утрото на 23 Септемврина плажа в Бургас. Студено, облачно, слънцето не пожела да се покаже.