След пролетния внезапен дъжд в Пловдив преди 10 мин.