Това "Светлинно шоу" беше малко преди изгрев слънце!