Река Осъм, Ловеч, местност Трай Дянко !Автор:Венцислав Гъновски.