Стадото полудиви коне пасе на воля из тучните, крайморски поляни на село Резово. Вече се радват и първото младо попълнение.