Планина Беласица побеля, макар и само за ден, но красотата и няма край и не може да се опише с думи.