Осоговската планина днес хладно и мрачно, но всеки път има какво да се види