Метеоритният поток Персеиди от тази сутрин. Автор Виктор Маринов